Bilgi Güvenliği

Orcom Bilgi Güvenliği Politikası

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

Bilgi varlıklarını tanımlamayı, bu varlıkların,

İş etkisini: Varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: Zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak;

 • Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişimine İlişkin Riskleri Belirlemeyi, Değerlendirmeyi,
 • Kabul Edilebilir Seviyenin Üzerinde Bulunan Tüm Varlıklar İçin Gerekli Kontrolleri Uygulamayı,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Performansını Ölçmeyi,
 • Bu Verilerden Hedefler Üretmeyi,
 • Zayıflıklarımızı ve Tehditleri Alt Yapı, Çalışma Ortamı, Donanım, Yazılım ve Eğitim
 • Yatırımlarıyla En Aza İndirgemeyi,
 • İşimizin, Müşterilerimizin ve Yasal Şartların Gerektirdiği Güvenlik Şartlarını Karşılamayı,

Taahhüt Ederiz.

0
  0
  Sepet
  Sepetiniz Boş