Bilgi Güvenliği

Orcom Bilgi Güvenliği Politikası

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

Bilgi varlıklarını tanımlamayı, bu varlıkların,

İş etkisini: Varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: Zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak;

  • Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişimine İlişkin Riskleri Belirlemeyi, Değerlendirmeyi,
  • Kabul Edilebilir Seviyenin Üzerinde Bulunan Tüm Varlıklar İçin Gerekli Kontrolleri Uygulamayı,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Performansını Ölçmeyi,
  • Bu Verilerden Hedefler Üretmeyi,
  • Zayıflıklarımızı ve Tehditleri Alt Yapı, Çalışma Ortamı, Donanım, Yazılım ve Eğitim
  • Yatırımlarıyla En Aza İndirgemeyi,
  • İşimizin, Müşterilerimizin ve Yasal Şartların Gerektirdiği Güvenlik Şartlarını Karşılamayı,

Taahhüt Ederiz.

Sepet Ürün kaldırıldı. Geri Al
  • Sepetinizde ürün yok.